Ord.mn | Mongolian Mining
Mongolia |  Mobile |  Rss

Ураны зах зээлийн төлөв байдал

Ураны борлуулалт

Ураны борлуулалт урт хугацааны гэрээ болон тухайн өдрийн ханшаар гэсэн 2 төрөл байдаг. Урт хугацааны гэрээ нь 3-15 жилийн хугацаатай байдаг ба нийт ураны 85%-г урт хугацааны гэрээгээр борлуулдаг. Өөрөөр хэлбэл нийт ураны  15%-г тухайн өдрийн ханшаар зардаг. Мөн ураныг үндсэн ба хоёр дахь эх үүсвэрээс зах ээлд  ханган нийлүүлдэг. Уурхайгаас олборлосон ураныг үндсэн эх үүсвэр гэдэг. Харин цөмийн зэвсэгт ашиглаж байсан баяжуулсан ураныг цөмийн түлш болгон зах зээлд нийлүүлэхийг хоёр дахь эх үүсвэр буюу нөөц гэдэг.

2011 он

Уурхай

Нөөц

Нийт ураны 15%           

тухайн өдрийн ханшаар

7%

8%

Нийт ураны 85%           урт хугацааны гэрээ

68%

17%

 
Эх үүсвэр: www.minexpo.com

Ураны одоо болон ирээдүйн хэрэгцээ

2013 оны 1 дугаар сарын байдлаар 31 оронд 437 цөмийн эрчим хүчний реактор ажиллаж байгаа бөгөөд тэдгээрийн 104 нь АНУ-д байдаг. Мөн 15 оронд 70 гаруй реактор шинээр нэмж барьж байна. Үүнээс гадна цаашдаа 483 реакторийг 44 оронд барих төлөвлөгөөтэй байна. Олон улсын атомын энергийн агентлагийн мэдээлснээр 2035 он гэхэд цөмийн үйлдвэрлэл нь 44% - 99% нэмэгдэх ба цөмийн реакторт ашиглах ураны хэмжээ 53% - 113% нэмэгдэнэ гэж үзжээ.

Улс Ажилгаатай реактор Барьж буй реактор Төлөвлөсөн Санал болгосон Шаардлагатай уран
No. Mwe No. Mwe No. Mwe No. Mwe Тонн
Argentina 2 935 1 745 1 33 2 1400 212
Armenia 1 376 0 0 1 1060     86
Bangladesh 0 0 0 0 2 2000 0 0 0
Belarus 0 0 0 0 2 2400 2 2400 0
Belgium 7 5943 0 0 0 0 0 0 1017
Brazil 2 1901 1 1405 0 0 4 4000 321
Bulgaria 2 1906 0 0 1 950 0 0 317
Canada 19 13553 0 0 2 1500 3 3800 1764
Chile 0 0 0 0 0 0 4 4400 0
China 17 13842 30 32690 59 64420 118 122000 6711
Czech Republic 6 3766 0 0 2 2400 1 1200 574
Egypt 0 0 0 0 1 1000 1 1000 0
Finland 4 2741 1 1700 0 0 2 3000 1127
France 58 63130 1 1720 1 1720 1 1100 9320
Germany 9 12003 0 0 0 0 0 0 1889
Hungary 4 1880 0 0 0 0 2 2200 357
India 20 4385 7 5300 18 15100 39 45000 1326
Indonesia 0 0 0 0 2 2000 4 4000 0
Iran 1 915 0 0 1 1000 1 300 172
Israel 0 0 0 0 0 0 1 1200 0
Italy 0 0 0 0 0 0 10 17000 0
Japan 50 44396 3 3036 9 12947 3 4145 366
Jordan 0 0 0 0 1 1000     0
Kazakhstan 0 0 0 0 2 600 2 600 0
Korea (North) 0 0 0 0 0 0 1 950 0
Korea (South) 23 20787 5 6870 6 8730 0 0 4218
Lithuania 0 0 0 0 1 1350 0 0 0
Malaysia 0 0 0 0 0 0 2 2000 0
Mexico 2 1600 0 0 0 0 2 2000 270
Netherlands 1 485 0 0 0 0 1 1000 103
Pakistan 3 725 2 680 0 0 2 2000 117
Poland 0 0 0 0 6 6000 0 0 0
Romania 2 1310 0 0 2 1310 1 655 177
Russia 33 24253 10 9160 28 29180 18 18236 5090
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 16 17000 0
Slovakia 4 1816 2 942 0 0 1 1200 675
Slovenia 1 696 0 0 0 0 1 1000 137
South Africa 2 1830 0 0 0 0 6 9600 305
Spain 7 7002 0 0 0 0 0 0 1357
Sweden 10 9388 0 0 0 0 0 0 1505
Switzerland 5 3252 0 0 0 0 3 4000 521
Thailand 0 0 0 0 0 0 5 5000 0
Turkey 0 0 0 0 4 4800 4 4500 0
Ukraine 15 13168 0 0 2 1900 11 12000 2352
UAE 0 0 2 2800 2 2800 10 14400 0
United Kingdom 16 10038 0 0 4 6680 9 12000 1828
USA 100 98951 3 3618 9 10860 15 24000 19622
Vietnam 0 0 0 0 4 4000 6 6700 0
Дэлхий нийт 432 371,900 70 73,366 173 187,740 314 356,986 64,978
  No. MWe No. MWe No. MWe No. MWe Тонн
Ажилгаатай реактор Барьж буй реактор Төлөвлөсөн Санал болгосон Шаардлагатай уран

Эх үүсвэр: http://www.world-nuclear.org

Одоо ажиллаж байгаа реакторууд жилд дунджаар 176.7 сая фунт уран хэрэглэж байна. Гэтэл дэлхийн даяар жилд ердөө 142 сая фунт уран олборлож байна. Энэхүү зөрүү болох 35 сая фунт ураныг нөөц буюу хоёр дахь эх үүсвэрээс зах зээлд ханган нийлүүлдэг.

            Орос-Америк хамтран цөмийн зэвсгээ цөмийн түлш рүү хувирган ураны нөөцийг бүрдүүлж байна. Уг эх үүсвэр нь 7 төслөөс бүрдүүлдэг бөгөөд  "HEU” төсөл нь цаашид сунгагдахгүйгээр 2013 оны сүүлээр дуусгавар болж байгаа. Тиймээс 2014 онд уран тодорхой хэмжээгээр хомсдох төлөвтэй байна. Учир нь оросын энэхүү төсөл нь ураны нийт нөөцийн 20-25 сая фунтийг бүрдүүлдэг байсан байна.

Ураны үнэ

70 оны сүүлээр ураны үнэ өндөр байсан хэдий ч 1980 - 2000 оны эхэн хүртэл ураны үнэ буурчээ. Учир нь ураны нөөцтэй орнуудын засгийн газраас 80-90 оны үеэр улсынхаа нөөцөнд байсан уранаа зарснаар зах зээл дээрх уран нэмэгдэж үнэ унажээ. Тиймээс олон тооны ураны уурхайнуудыг хаах шийдвэр гаргасан байна. 2001 оны байдлаар ураны үнэ  хамгийн доод түвшинд буюу 1 фунт нь 7 Америк долларт хүрч байжээ. Харин 2000 оны дунд үеэс ураны хэрэгцээ нэмэгдэж, нөөц багассан тул үнэ огцом нэмэгдсэн байна. Харин 2008 оны дэлхийн эдийн засгийн хямрал ураны үнийг 40 ам.дол-оор бууруулжээ. Мөн 2011 оны эхэн хүртэл ураны үнэ тогтвортой эргэн нэмэгдэж байсан боловч 2011 оны 3 сард Япон улсад болсон газар хөдлөлт болон их хэмжээний үерийн гамшгаас болж Фукушимагийн АЦС-д осол гарч, Япон улс зарим АЦС-уудаа хаасан ба үүнтэй уялдан зах зээл дээрх ураны ашиглагдахгүй нөөц нэмэгдсэнээр үнэ дахин унасан байна.

Санхүүгийн шуудан (Financial Post)-н мэдээлснээр ураны тухайн өдрийн ханш 2014 онд 1 фунт/ $58, 2015 онд 1 фунт/ $70,  харин 2016 онд 1 фунт/ $90 болж өснө гэсэн байна.

Дүгнэлт

Ураныг борлуулах ханш нь 2013 – 2015 оны хооронд хэлбэлзэлтэй байна. Харин 2015 оны дунд  үеэс ураныг борлуулах үнэ нэмэгдэх төлөвтэй байна. Иймд 2015 – 2021 оны хооронд урт хугацааны гэрээ байгуулахад тохиромжтой үе юм.

ХБНГерман улс цөмийн үйлдвэрүүдээ хааж байгаа хэдий ч манай хөрш Хятад болон бусад улс орнуудад цөмийн үйлдвэр барьж байгуулж байгаа. Тиймээс  ураны хэрэгцээ эрс нэмэгдэх болно. Мөн Орос улсын "HEU” төсөл нь 2013 оны сүүлээр дахин сунгагдахгүйгээр дуусч байгаатай холбогдон ураны нөөц багасна.

 Дэлхийн ураны хэрэгцээ нь олборлолтоо гүйцэхгүй болсонтой холбогдон уран хомсдол үүссэнээр цаашид үнэ нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна.

Мэдээллийн эх сурвалж:
The reality of uranium market. (2012). Гаргасан 2013 оны 10 30, Minexpo:
http://www.google.mn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=
http%3A%2F%2Fwww.minexpo.com%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_view%2F112-therealityofthe-uraniummarketpptpdf.html&ei=orpwUoGhEsem4gT9yYCgBA&usg=AFQjCNEoCLYL7JG_L_2S1OlwIN87Y-аас

Areva Warns Uranium Customers Not to Wait Too Long to Get Their Uranium Supplies! (2013 оны 10 7).
Гаргасан 2013 оны 11 01, au-wire: http://www.au-wire.com/areva-warns-uranium-customers-not-to-wait-too-long-to-get-their-uranium-supplies/-аас

Cameco outlook trimmed on lower uranium forecast. (2013 оны 5 30). Гаргасан 2013 оны 10 30,
Financial Post: http://business.financialpost.com/2013/05/30/cameco-outlook-trimmed-on-lower-uranium-forecast/-аас

Uranium Markets. (2013 оны 6). Гаргасан 2013 оны 10 30,
World Nuclear Association: http://world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Uranium-Resources/Uranium-Markets/#.UnCqBxC3NK5-аас

Uranium Spot Prices Sink on Oversupply. (2013 оны 7 4). Гаргасан 2013 оны 10 31,
uraniuminvestingnews: http://uraniuminvestingnews.com/15045/uranium-spot-prices-sink-on-oversupply.html-аас

Wikipedia. (2013 оны 7 4). Гаргасан 2013 оны 10 30,
Uranium market: http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_market-аас

The Uranium Market. (огноо байхгүй). Гаргасан 2013 оны 10 30,
uraniumone: http://uranium1.com/index.php/en/investor/uranium-one-market-overview-аас

Tracking Uranium Related Mining Companies & Opportunities. (огноо байхгүй). Гаргасан 2013 оны 10 30,
Uranium Miner: http://www.uraniumminer.net/market_price.htm-аас

Uranium Market Information. (огноо байхгүй). Гаргасан 2013 оны 10 30,
energyfuels: http://energyfuels.com/investors/uranium_information/-аас

"МОН-АТОМ" ХХК-ИЙН СТРАТЕГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН З.МӨНХ-ОРГИЛURL

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7012-1080 утсаар хүлээн авна.
  • Austbn

  • August 06, 2019 10:39
  • IP: 194.35.233.78
I have always had a good impression of Ray-Ban.replica ray bans sunglasses I just happened to buy it at this store.cheap ray-ban erika I chose this classic, I am very beautiful. After that, I found that the activity price was 50% cheaper than usual or other e-commerce. Very valuable
  • IP: 161.117.224.250
Le stylo réplique est très agréable et très habillé de façon tempérament. réplique mont blanc J'aime vraiment cette réplique. Le service en magasin est très bon,pas cher collection du patrimoine montblanc la qualité est très bonne et le prix est très rentable, je pense que c'est très bon marché, de bonne qualité et pas cher

Comments:

Add Comments
Name:*
E-Mail:
Comment:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Security Code: *
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange
Name Closing Changes
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Australian Stock Exchange
Name Closing Changes
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
London Stock Exchange
Name Closing Changes
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Hong Kong Stock Exchange
Name Closing Changes
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Toronto Stock Exchange
 
Metal exchange rates
1 Day Spot Gold Prices - Gold Price Chart
1 Week Copper Prices - Copper Price Chart
3 Month Uranium Price Chart - Uranium Price Per Pound
6 Month Iron Ore Fines Prices - Iron Ore Fines Price Chart
1 Day Spot Silver Prices - Silver Price Chart

dddddddddddddddddd

Coal price data
U-Boat replica watches replica rolex orologi replica watches
Free Mobile Sex Xvideos Deutsche Pornos selbstgemacht porn tube dutch Facial xxxxi videos beeg spy www xvi
Sexy Teen Porn Milflesben Porno Videos Korean Rip Danish Frau schwanger gefickt anal Geiler Hausbesuch Porno kostenlose vaginavidios
brutal anal hardcore sex money talks reality kings film porno au cinema Ellos ya saben cómo chupar girl fucked in alley xxuxx hd sex 4k www xxx xxx porn sunny leone video
xxx hd com www napal xxx com xxxx 18 porn sex video com hot romantic sex 18 years